Välkommen till fonsterfirma.se!

fönsterByta fönster är något många borde göra, av flera skäl. Här på fonsterfirma.se ska vi försöka reda ut varför, och hur man bäst går till väga när det är dags att skaffa nya fönster. Eftersom det kostar en hel del är det många som tvekar, men just priset är något som inte borde avskräcka. Många skaffar sig idag alternativ uppvärmning via bergvärme och markvärme, saker som kostar stora summor att installera. Detta då inte enbart av miljöskäl, utan för att det är vettigt rent ekonomiskt – de sänkta uppvärmningskostnaderna gör att det efter några år helt och hållet har betalat sig. På samma sätt är det med fönster.

Sänkta uppvärmningskostnader

Att sänka sina kostnader för uppvärmning handlar inte enbart om att använda sig av billigare uppvärmningsmetoder som bergvärme. Bergvärme är inte heller det helt gratis, och under riktigt kalla vinterdagar kommer man ofta att behöva använda sig av kompletterande elbaserad uppvärmning, vilket kostar på en del. Normalt ska detta inte behöva inträffa så värst många dagar under året, men då krävs att huset är välisolerat, och det är där fönstren kommer in i bilden. De är nämligen en av de värsta bovarna när det gäller att inte hålla värmen inne. Att använda sig av berg- eller markvärme, samtidigt som ens fönster läcker som såll är inte så klokt. Men även om man använder olja, fjärrvärme och liknande så finns det pengar att spar genom att skaffa nya fönster, fönster med så lågt U-värde som möjligt.

Läs vår artikel om energifönster! 

Vad är U-värde och varför är det viktigt?

U-värde är det sätt som fönstrets isoleringsförmåga mäts på. Det handlar då inte bara om själva glaset, utan om karmen och fönstret som helhet. Det viktiga att komma ihåg här är att ju lägre U-värde desto bättre. Ett U-värde på 0 (vilket i praktiken inte är möjligt) innebär då att ingen värme försvinner genom fönstret. Även om man helst ska välja fönster med så lågt U-värde som möjligt bör det definitivt ligga på 1,0 eller lägre som högst. Kostnaden för lågenergifönster sjunker också konstant, i och med att utvecklingen går framåt.

Gör energifönster verkligen så stor skillnad att det lönar sig?

Det är en fråga som inte är helt enkel att svara på, utan beror i mångt och mycket på hur pass bra (eller dåliga) dina gamla fönster är och hur stora uppvärmningskostnader du har. För vissa lönar det si efter några år, för andra går det jämnt upp, och för ytterligare andra kan det vara så att kostnadsbesparingarna aldrig helt uppväger priset för de nya fönstren. Men en sak är säker: oavsett om det kommer att löna sig för dig rent ekonomiskt med nya energifönster, så kommer det att vara bra för vår miljö. Det är också en viktig faktor att ta med i beräkningarna. Dessutom ska man inte glömma bekvämlighetsaspekten. Med energifönster minskar risken för att det kommer att kännas kallt vid fönstren, något som vintertid är allt annat än behagligt.

Sammantaget så gör det att det finns många bra skäl till att byta till energifönster, inte bara rent ekonomiska sådana. Priset kan möjligen avskräcka någon, men då ska man komma ihåg att energifönster på alla sätt och vis är en investering, inte bara vad gäller miljö och uppvärmningskostnader. Bra energifönster är ju något som kommer att höja värdet på din bostad. Med tanke på allt vi idag vet om människans effekt på miljön kan det definitivt sägas vara direkt oansvarigt att välja något annat än fönster med bra energiklass.

Om det är något som du inte hittar här på fönsterfirma.se så rekommenderar vi www.fonster.n.nu